Opublikowano:

Zmiany kadrowe w Boryszewie

Rada nadzorcza Boryszewa dokonała 31 marca 2011 r. zmian w składzie zarządu i rady nadzorczej. Nowymi wiceprezesami zostali Kamil Dobies oraz Paweł Miller.