Opublikowano:

Wyzwania dla nowego rządu wg. fundacji prof. Balcerowicza

Najpilniejszym wyzwaniem dla nowego rządu, według Fundacji FOR prof. Leszka Balcerowicza, jest naprawa finansów publicznych. Ich zły stan jest ściśle powiązany z niską aktywnością zawodową Polaków, wynikającą m.in. ze źle adresowanych wydatków socjalnych i emerytalnych przywilejów branżowych.