Opublikowano:

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (4)

Efektywność produkcji i wykorzystania energii

Właściwie, dla fachowców z branży powyższy podtytuł to banał. Źródło energii – elektrownię, elektrociepłownię, ciepłownię czy tylko wytwornicę pary albo agregat prądotwórczy trzeba prowadzić na optymalnych parametrach i sprawa jest załatwiona. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. W przedsiębiorstwie w którym źródło energii musi być prowadzone na obciążeniach wynikających z potrzeb odbiorców nie można a priori przyjąć założenia, że będzie ono pracowało na obciążeniach gwarantujących optymalną efektywność. Dlatego należy bardzo sceptycznie podchodzić do ofert doradców którzy z góry zakładają, że możliwe będzie uzyskanie np. 20% albo 30% oszczędności. Zwykle wynika to z zarozumialstwa nie popartego znajomością specyfiki przedsiębiorstwa. Kolejność postępowania musi być następująca: najpierw dogłębna analiza sytuacji a potem propozycje przedsięwzięć proefektywnościowych. Dopiero po dyskusji z odpowiedzialnymi za ich realizację można określić jaką część potencjału oszczędności da się realnie skonsumować.
Z moich doświadczeń wynika, że źródło sukcesu w tego typu działaniach kryje się w ludzkich umysłach. Każdy pracownik, zarówno nadzorujący pracę innych jak i bezpośrednio obsługujący instalacje musi zrozumieć, że każde nieuzasadnione zużycie jakiejkolwiek formy energii podnosi koszt produkcji wyrobów końcowych. Pracownicy zatrudnieni w sferze wytwarzania energii muszą uzmysłowić sobie, że celem ich pracy jest zapewnienie energii dla technologii podstawowej po minimalnych kosztach a nie tylko utrzymanie w ruchu źródła energii.
To dość oczywiste stwierdzenie nie od razu i nie do wszystkich trafia. Świadomość każdego z nas ewoluuje dosyć wolno. Jeśli na skutek nabytych informacji wyrobimy sobie pogląd na jakiś temat, nie łatwo nam przychodzi zmienić zdanie nawet jeśli dowody za tym przemawiające są wystarczająco przekonywujące. Czasem trwa to nawet kilka lat. Czas ten warto wykorzystać na modernizację instalacji produkcyjnych, ich dostosowanie do nowych, planowanych warunków ruchu.

Opublikowano:

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (2)

Od czego zacząć?

Wielu inżynierów zapewne pamięta stwierdzenie swoich nauczycieli – wykładowców „jak nie wiesz co zrobić – zrób bilans”. To oczywiście pewien skrót myślowy. W tym przypadku stwierdzenie „zrób bilans” oznacza:
1. zinwentaryzuj stan rzeczy,
2. opisz co widzisz,
3. zrób zestawienie danych pomiarowych,
4. oblicz to czego zmierzyć nie możesz,
5. zrób analizę tego co otrzymałeś.
To jest ten etap pracy na którym często nasuwają się wnioski co do metod bilansowania i na którym należy ostatecznie zdecydować o sposobie prowadzenia obliczeń bilansowych.
Uporawszy się z tym etapem pracy możemy wrócić do postawionego wcześniej pytania: od czego zacząć? Moim zdaniem są dwie sensowne odpowiedzi na to pytanie:
* pierwsza: od zadania na które mamy jakiś pomysł,
* druga: od zadania którego realizacja będzie najłatwiejsza i przyniesie najbardziej spektakularne efekty.
Tak się na szczęście składa, że rozpoczynając działania proefektywnościowe w firmie nie musimy rozstrzygać tego dylematu. Z rzetelnie wykonanej pracy w pierwszym etapie – z naszego „bilansu otwarcia” zwykle wynika, że istnieją w przedsiębiorstwie procesy których efektywność można poprawić przy minimalnych nakładach. Niejednokrotnie wystarczy tylko (sic!) zmiana przyzwyczajeń i zachowań obsługi i nadzoru aby uzyskać spektakularną poprawę efektywności procesu.
Chociaż skutki realizacji przedsięwzięć w których uczestniczyłem, w różnym stopniu dotykały nawet kilkuset osób w firmie podejmującej trud poprawy efektywności to jednak na początku tylko kilka osób program rozumiało i akceptowało potrzebę jego realizacji. Dla pozostałych zdecydowanie większe znaczenie miały zwyczajowo ugruntowane procedury i sposoby prowadzenia ruchu instalacji. O potrzebie i możliwości realizacji przedsięwzięć za każdym razem przesądzało sprowadzenie wszystkich korzyści i zagrożeń do wspólnej bazy. Tą bazą był wyrażony w pieniądzach bilans potencjalnych korzyści i strat. Świadomość spodziewanych efektów była katalizatorem zmian nastawienia pracowników nadzoru a przy ich pomocy nastawienia obsługi do zmiany podejścia do bezpieczeństwa energetycznego w firmie.

Zwróć proszę uwagę, że posługuję się sformułowaniami ogólnymi nie nawiązującymi wprost do poprawy efektywności energetycznej. Czynię to świadomie żeby Ci uzmysłowić, że nawet czas i zaangażowanie obsługi w realizację dowolnego procesu to też zaangażowanie energii, choć w ilości trudnej do zmierzenia i wyrażenia w dżulach czy kilowatogodzinach.

Opublikowano:

Wyniki Grupy TP po 1Q2011

W I kwartale Grupa TP zanotowała przychody na poziomie 3,729 mld zł (spadek 3,7% w porównaniu do I kwartału zeszłego roku) i 398 mln zł zysku netto (spadek o 14,2%). Przychody z segmentu telefonii stacjonarnej wyniosły w pierwszych trzech miesiącach tego roku 2,131 mld zł (spadek o 7,8%).

Opublikowano:

Zaproszenie na warsztaty

W dniu 27.04.2011 będę prowadził warsztaty z energetyki odnawialnej w Czasławiu koło Dobczyc. Zajęcia są bezpłatne zainteresowani mogą zgłaszać się mailowo lub telefonicznie. kontakt pod numerem 12 6315731 lub mail: edukacja@fwie.eco.pl w ramach warsztatów oprócz części teoretycznej przewidziane są także zajęcia praktyczne na zestawie ogniw fotowoltaicznych oraz małej turbinie wiatrowej.

Lokalizacja

http://maps.google.pl/maps?f=q&source=s_q&hl=pl&geocode=&q=Czas%C5%82aw&aq=0&sll=49.806862,20.126095&sspn=0.08752,0.264187&ie=UTF8&hq=&hnear=Czas%C5%82aw,+My%C5%9Blenicki,+Ma%C5%82opolskie&ll=49.854697,20.104465&spn=0.087433,0.264187&z=13


Program Warsztatów

I ? Wprowadzenie cel edukacji ekologicznej

Wprowadzenie do warsztatów, przedstawienie programu warsztatów i formy ich prowadzenia. Przedstawienie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ? organizatora szkolenia oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ? instytucji współfinansującej szkolenie.

II – Pokaz multimedialny ? Wprowadzenie do OZE

Cykl 5 prezentacji zapoznających uczestników z energią wiatru, słońca, wody, geotermią i biomasą.

W ramach omawiania danego źródła przedstawiona zostanie natura danego źródła energii, technologie jego pozyskiwania i przetwarzania, zalety oraz wady poszczególnych rozwiązań oraz ograniczenia w wykorzystaniu zasobów poszczególnych źródeł energii.

Przy omawianiu danego źródła nacisk zostanie położony na tematykę, którą grupa odbiorców wskaże przed warsztatami za szczególnie dla nich interesującą.

Debata na temat poruszanych tematów.

III ? Fotowoltaika i małe elektrownie wiatrowe? Teoria i praktyka

W ramach tego etapu omówiony zostanie zestaw edukacyjny składający się z małej turbiny wiatrowej, 2 paneli fotowoltaicznych, oraz urządzeń niezbędnych do zbudowania małej autonomicznej instalacji opartej o OZE.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość dokonania pomiaru napięcia i natężenia prądu z ogniw PV i turbiny wiatrowej. Zostaną zapoznani z metodologią doboru tych urządzeń w zależności od lokalnych warunków oraz zasadą obliczeń uzysku energii.

IV – Pokaz multimedialny ? regulacje prawne w OZE.

W ramach tego etapu warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym stanem przepisów prawnych związanych z OZE, W szczególności zostanie omówiona kluczowa dla energetyki odnawialnej dyrektywa 2009/28/WE oraz Polski Krajowy Plan Działań na Rzecz Energetyki Odnawialnej, który stanowi swojego rodzaju mapę drogową rozwoju OZE w Polsce na najbliższe lata. W tej części warsztatów zostanie omówiony także system wsparcie OZE w Polsce na tle europejskich regulacji. W końcowej części zostaną omówione regulacje dotyczące inwestycji w małe turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, małe elektrownie wodne.

Debata na temat poruszanych tematów.

V- Otwarta debata nad tematami nurtującymi daną społeczność lokalną.

Strona projektu

Opublikowano:

TP SA: wartość rynku telekomunikacyjnego wzrosła w I kw. o 0,6% r/r

Telekomunikacja Polska (TPSA) szacuje, że w I kwartale wartość polskiego rynku telekomuniacyjnego wzrosła o 0,6% r/r, wynika z raportu kwartalnego spółki. W całym ubiegłym roku wartość tego rynku spadła o 1,9%. Grupa deklaruje, że zachowanie rynku jest zgodne z wcześniejszymi przewidywaniami i podtrzymuje swoje cele na ten rok, m.in. osiągniecie wolnych przepływów pieniężnych netto w wysokości co najmniej 2,4 mld zł.