Opublikowano:

Kto pokieruje sejmowymi komisjami?

W czwartek odbyły się posiedzenia komisji sejmowych, które wyłoniły swoje prezydia. Dariusz Rosati został przewodniczącym komisji finansów publicznych, Wojciech Szarama (PiS) został przewodniczącym komisji ustawodawczej, Bolesław Piecha (PiS) – komisji zdrowia. Z informacji portalu wnp.pl wynika, że przewodniczącym sejmowej komisji skarbu ma zostać Adam Szejnfeld.

Opublikowano:

Prezes Rafako: rozstrzygnięcie Opola to sukces polskiej energetyki

Przetarg w Opolu to przykład prawidłowego procesu w energetyce, podobnego do standardów w Niemczech czy we Francji, gdzie krajową energetykę budują miejscowi wykonawcy – skomentował dla portalu wnp.pl prezes Rafako, Wiesław Różacki, tuż po ogłoszeniu wyników przetargu na budowę nowych bloków w Elektrowni Opole.

Opublikowano:

Problem z serwerem w godzinach szczytu

Mam od 2 dni poroblem w godzinach szczytu. Ok godziny 18 obciążona jest pamięc ram i moja strona (seciki.pl) nie działa… Jakiś atak ?

IP serwera : 188.165.221.189.

Częstotliwość :4x 2.66+ GHz
Pamięc Operacyjna : 16 GB
NIC : GigaEthernet
Model : i5
Marka : Intel

Przykład :


Dziennie posiadam ok 12-18 tyś wejść uniq i 50-80 tyś wyświetleń strony

Opublikowano:

ProFTPd – Z dnia na dzień przestało działać

Witajcie.

Nie wiem, jak mogło się to stać. W konfiguracji nie było nic zmieniane, w bazie danych również wpisy są takie same, a FTP przestało działać dziś, a cały czas działało. Podczas restartowania nie wywala żadnych błędów, w logach również. Mam tylko takie coś:

Cytat:

lis 12 08:55:49 ksXXX.kimsufi.com proftpd[13335] ksXXX.kimsufi.com: ProFTPD 1.3.1 (stable) (built Sun Mar 13 21:03:59 UTC 2011) standalone mode STARTUP
lis 12 08:56:33 ksXXX.kimsufi.com proftpd[15672] ksXXX.kimsufi.com (domena.pl[XXX.XXX.XXX.XXX]): FTP session closed.
lis 12 08:57:33 ksXXX.kimsufi.com proftpd[18829] ksXXX.kimsufi.com (domena.pl[XXX.XXX.XXX.XXX]): FTP session closed.
lis 12 08:57:39 ksXXX.kimsufi.com proftpd[19222] ksXXX.kimsufi.com (xxx.neoplus.adsl.tpnet.pl[xxx.xxx.xxx.xxx]): FTP session closed.
lis 12 08:57:44 ksXXX.kimsufi.com proftpd[19490] ksXXX.kimsufi.com (xxx.neoplus.adsl.tpnet.pl[xxx.xxx.xxx.xxx]): FTP session closed.


Przy łączeniu (FileZila):

Cytat:

Status: Znajdowanie adresu IP dla domena.pl
Status: Łączenie z XXX.XXX.XXX.XXX:21…
Status: Połączenie nawiązanie, oczekiwanie na wiadomość powitalną…
Błąd: Połączenie zakończone przez serwer
Błąd: Nie można połączyć się z serwerem


Plik konfiguracyjny:

Cytat:

#
# /etc/proftpd/proftpd.conf — This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes reload proftpd after modifications.
#

# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf

# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 off
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups off

ServerName "Debian"
ServerType standalone
DeferWelcome off

MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on

TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200

DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
ListOptions "-l"

DenyFilter \*.*/
PathDenyFilter "(\.ftpaccess)$"

# Use this to jail all users in their homes
# DefaultRoot ~

# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
# RequireValidShell off

# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21

# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts 49152 65534

# If your host was NATted, this option is useful in order to
# allow passive tranfers to work. You have to use your public
# address and opening the passive ports used on your firewall as well.
# MasqueradeAddress 1.2.3.4

# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>

# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances 30

# Set the user and group that the server normally runs at.
User proftpd
Group nogroup

# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask 022 022
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on

# Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:
# PersistentPasswd off

# This is required to use both PAM-based authentication and local passwords
# AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c

# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
#
# UseSendFile off

TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log

#<IfModule mod_quotatab.c>
#QuotaEngine off
#</IfModule>

<IfModule mod_ratio.c>
Ratios off
</IfModule>

# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://security.lss.hr/index.php?pag…LSS-2004-10-02
# It is on by default.
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>

<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine off
ControlsMaxClients 2
ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval 5
ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>

<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>

#
# Alternative authentication frameworks
#
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
#Include /etc/proftpd/sql.conf

#
# This is used for FTPS connections
#
#Include /etc/proftpd/tls.conf

#
# Useful to keep VirtualHost/VirtualRoot directives separated
#
#Include /etc/proftpd/virtuals.con

DefaultRoot ~

SQLBackend mysql
# The passwords in MySQL are encrypted using CRYPT
SQLAuthTypes Plaintext Crypt
SQLAuthenticate users groups

# used to connect to the database
# databasename@host database_user user_password
SQLConnectInfo xxx@xxx xxx xxx

# Here we tell ProFTPd the names of the database columns in the "usertable"
# we want it to interact with. Match the names with those in the db
SQLUserInfo ftpuser userid passwd uid gid "CONCAT(‚/home/pliki/users/’, homedir) AS homedir" shell
SQLUserWhereClause "status=1"

# Here we tell ProFTPd the names of the database columns in the "grouptable"
# we want it to interact with. Again the names match with those in the db
SQLGroupInfo ftpgroup groupname gid members

# set min UID and GID – otherwise these are 999 each
SQLMinID 500

# create a user’s home directory on demand if it doesn’t exist
CreateHome off

# Update count every time user logs in
SQLLog PASS updatecount
SQLNamedQuery updatecount UPDATE "count=count+1, accessed=now() WHERE userid=’%u’" ftpuser

# Update modified everytime user uploads or deletes a file
SQLLog STOR,DELE modified
SQLNamedQuery modified UPDATE "modified=now() WHERE userid=’%u’" ftpuser

# User quotas
# ===========
QuotaEngine on
QuotaDirectoryTally on
QuotaDisplayUnits Mb
QuotaShowQuotas on

SQLNamedQuery get-quota-limit SELECT "name, quota_type, per_session, limit_type, bytes_in_avail, bytes_out_avail, bytes_xfer_avail, files_in_avail, files_out_avail, files_xfer_avail FROM ftpquotalimits WHERE name = ‚%{0}’ AND quota_type = ‚%{1}’"

SQLNamedQuery get-quota-tally SELECT "name, quota_type, bytes_in_used, bytes_out_used, bytes_xfer_used, files_in_used, files_out_used, files_xfer_used FROM ftpquotatallies WHERE name = ‚%{0}’ AND quota_type = ‚%{1}’"

SQLNamedQuery update-quota-tally UPDATE "bytes_in_used = bytes_in_used + %{0}, bytes_out_used = bytes_out_used + %{1}, bytes_xfer_used = bytes_xfer_used + %{2}, files_in_used = files_in_used + %{3}, files_out_used = files_out_used + %{4}, files_xfer_used = files_xfer_used + %{5} WHERE name = ‚%{6}’ AND quota_type = ‚%{7}’" ftpquotatallies

SQLNamedQuery insert-quota-tally INSERT "%{0}, %{1}, %{2}, %{3}, %{4}, %{5}, %{6}, %{7}" ftpquotatallies

QuotaLimitTable sql:/get-quota-limit
QuotaTallyTable sql:/get-quota-tally/update-quota-tally/insert-quota-tally

RootLogin off
RequireValidShell off


Co się mogło stać?!… <myśli>

@edit
Bazę dany mam na innym serwerze dedykowanym (również w OVH).
Zrestartowałem tamten serwer i o dziwo proftpd działa, tylko pytanie dlaczego tak się stało? Logowałem się bez problemu przez PMA do tej bazy, przed restartem, to powinno działać.

Opublikowano:

Dramat w sektorze MSP

Kilka dni temu na portalu wnp.pl ukazał się wywiad z Mirosławem Semczukiem, ekspertem w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu http://energetyka.wnp.pl/m-semczuk-arp-w-malych-firmach-jest-dramat-jesli-chodzi-o-poprawe-efektywnosci-energetycznej,151183_1_0_0.html . Artykuł traktuje o przyczynach dramatyczne niskiej efektywności energetycznej w małych przedsiębiorstwach. Nakreślony słowami Pana Semczuka obraz wygląda dość ponuro. Zważywszy doświadczenia i kontakty Pana Semczuka z sektorem MSP z czasów jego pracy w Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej nie widzę powodów aby ten obraz choć trochę podkolorować.
Problem uważam za naprawdę istotny bo przecież sektor MSP tworzy znaczną cześć dochodu narodowego. Jeśli tam nie poprawimy energochłonności to jak możemy spodziewać się zmniejszenia energochłonności PKB?
Nie chcę tu cytować oceniających sytuację wypowiedzi Eksperta ? ciekawych odsyłam do pełnej treści artykułu http://energetyka.wnp.pl/m-semczuk-arp-w-malych-firmach-jest-dramat-jesli-chodzi-o-poprawe-efektywnosci-energetycznej,151183_1_0_0.html .
Dla mnie jako człowieka zaangażowanego zarówno w rozpoznanie potencjału poprawy efektywności oraz w przygotowanie i realizację przedsięwzięć proefektywnościowych jest niezrozumiałe dlaczego przedsiębiorcy, dla których koszty energii prosto przekładają się na wydatki i efektywność biznesu lekceważą ten obszar optymalizacji kosztów. Brak im wiedzy, świadomości czy może pieniędzy na inwestycje? Warto mieć świadomość, że w obszarze MSP ciągle jeszcze jesteśmy na etapie możliwości wykorzystania tzw rezerw prostych a koszty ich uruchomienia są znikome w relacji do korzyści jakie mogą przynieść.

Opublikowano:

Koszyk dlahandlu.pl: przedświąteczne ceny trzymają zeszłoroczny poziom

Pomimo powszechnej opinii o szalejących cenach żywności Święta Wielkanocne rok temu nie były tańsze. Jak wynika z danych zebranych w kwietniu 2010 roku i obecnie podwyżki cen niektórych towarów, rekompensują obniżki innych. Do tego rosnąca konkurencja cenowa między sieciami wielkopowierzchniowymi i konieczność zmierzenia się z dyskontami prowadzi do zaostrzenia polityki cenowej w hipermarketach. W efekcie w większości hipermarketów na zakupy Wielkanocne wydamy tyle samo co rok wcześniej, zwłaszcza, że każda sieć próbuje przyciągnąć klientów promocyjnymi cenami.