Opublikowano:

Outsourcing energetyki i gospodarki wodnościekowej

W ewoluującym środowisku biznesowym, codziennie trzeba mierzyć się ze zmianami, żeby sprostać wyzwaniom konkurencji i nie dać się zdystansować. Sprawa tym bardziej trudna, że organizacja biznesowa realizuje wiele procesów lokujących się zarówno w głównym nurcie jej działalności jak i służących wsparciu core businessu.
Outsourcing jest najlepszym, jaki dotąd wymyślono, sposobem na uwolnienie zasobów organizacji i spowodowanie, żeby procesy spoza głównego nurtu aktywności biznesowej nie zaprzątały nadmiernie uwagi Zarządzających Organizacją.
Jednak w wielu polskich przedsiębiorstwach powierzenie obsługi procesów firmom zewnętrznym, nadal jest postrzegane jako zbyteczne, a nawet niebezpieczne. Polscy przedsiębiorcy wciąż wierzą, że kosztowne zatrudnienie pracownika (najlepiej na stałe), zapobiega wypływowi danych z przedsiębiorstwa i zapewnia lepsze ?panowanie? nad wszystkimi obszarami działalności firmy.

Wystarczy jednak chwila zastanowienia żeby dojść do wniosku, że to mit. Trudno bowiem od każdego pracownika oczekiwać, że zawsze i wszędzie będzie dbał o interes pracodawcy. Odwrotnie w przypadku partnera biznesowego ? nawet jednorazowy błąd, niedopełnienie zobowiązań może oznaczać przysłowiowy ?strzał w kolano? po którym przedsiębiorca który nie dołożył należytej staranności w celu ochrony danych swojego partnera nigdy już nie stanie na nogi.

Jakie korzyści niesie ze sobą outsourcing?

  • Pozwala firmom na optymalizację kosztów i zwiększa możliwości rozwoju core businessu.
  • Pozwala na dopasowanie zasobów do rzeczywistych potrzeb podmiotu i daje możliwość przyjmowania dodatkowych zleceń.
  • Daje możliwości obiektywnego, szerokiego wykorzystania dostępnej na rynku wiedzy z obszarów wsparcia działalności biznesowej.
  • Pozwala wykorzystać doświadczenie konsultantów zewnętrznych reprezentujących różne dziedziny wiedzy, poparte wieloma wcześniejszymi projektami w firmach, często konkurencyjnych w stosunku do zleceniodawcy.
  • Pozwala na ?darmową? edukację pracowników ? umożliwia zdobywania wiedzy w trakcie zmiany procesów. Dzięki współpracy konsultantów z pracownikami, ci ostatni mimochodem przyswajają sobie wiedzę i umiejętności innych, dzięki czemu wzrasta ich sprawność w realizacji celów i zadań firmy. Takie uczenie się często jest niedoceniane przez managerów.

Ten zestaw korzyści można oczywiście uszczegółowić lub opisać innymi słowami, zależnie min. od branży w której będziemy się poruszać i rodzaju działalności jaką zechcemy poddać outsourcingowi.

Jedno jest pewne ? outsourcing jest dla przedsiębiorstwa korzystny.

Pytanie do Energetyków i do Przedsiębiorców

Dlaczego zatem jest tak mało przykładów na outsourcing procesów w obszarze energetyki, gospodarki wodnościekowej i ochrony środowiska? Przecież relatywnie niewielu przedsiębiorców ?zna się? na niuansach poprawy efektywności w tych obszarach.

Przecież takie procesy jak:

  1. przygotowanie nośników energii,
  2. uzdatnianie wód zarówno do celów przemysłowych jak i sanitarno-higienicznych i konsumpcyjnych,
  3. oczyszczanie ścieków

doskonale nadają się do ?wyprowadzenia? poza firmę.

Czy jest to efekt działania mitu o którym napisałem wcześniej czy może brak wystarczająco dobrych ofert na rynku.
A może mamy do czynienia z następującą prawidłowością: ponieważ mit działa to przedsiębiorcy nie szukają oferty tego typu usług; ponieważ nie ma zapotrzebowania na usługę to nie ma ofert; ponieważ nie ma ofert to nie ma w czym wybierać. W efekcie mit trwa a życie nie dostarcza wystarczającej liczby argumentów na to, że mit to tylko mit.

Opublikowano:

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (3)

Efektywność pozyskania energii

We wcześniej opublikowanych tekstach powiedzieliśmy sobie od czego zacząć pracę nad poprawą efektywności energetycznej procesów i instalacji oraz efektywności w ogóle. Pisałem również o metodyce obliczeń i o tym jak jest ona ważna dla powodzenia przedsięwzięć proefektywnościowych.

Po dość dużej dawce ogólników pora przejść do szczegółu. W następnych tekstach znajdziesz informacje na temat realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych w różnych obszarach aktywności biznesowej przedsiębiorstwa:
* w obszarze pozyskiwania energii,
* w obszarze produkcji i wykorzystania energii.

Ten obszar aktywności biznesowej przedsiębiorstwa obejmuje zakupy energii i paliw. To istotne rozróżnienie ponieważ w potocznym rozumieniu, efektywność pozyskania energii utożsamiana jest z uczestnictwem w rynku energii elektrycznej. Tymczasem efektywne pozyskanie paliw może być działaniem niezwykle rentownym. W zasadzie nie generującym dodatkowych kosztów. Jego realizacja wymaga jedynie odpowiedniej aktywności służb handlowych. Trudno jednak zdefiniować i zunifikować „efektywne zachowania rynkowe” służb handlowych. Istotnym czynnikiem wpływającym na potencjał oszczędności w tym obszarze jest techniczne przygotowanie urządzeń zużywających paliwa do zasilania różnymi rodzajami paliw.
Aktualnie, mimo galopujących cen paliw płynnych, rynek paliw jest nadal rynkiem dostawcy. Możliwość zużywania różnych rodzajów paliw pozwala na wykorzystanie znacznej różnicy kosztów jednostkowych różnych paliw wyrażonych w PLN/GJ energii chemicznej paliwa. I dotyczy to nie tylko kosztów eksploatacji środków transportu ale również źródeł energii cieplnej.
Jak już wcześniej wspomniałem znaczącą rolę w wolumenie oszczędności uzyskanych w obszarze zaopatrzenia w energię odgrywają efekty aktywnego uczestnictwa w rynku energii. Sprawa wydaje się prosta w założeniach jednak w praktyce prosta nie jest. Źródła sukcesu w tym obszarze są dwa. Po pierwsze przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do korzystania z zasady TPA. Oczywiście wymaga to rozdzielenia umów na zakup energii od umów na świadczenie usług dystrybucyjnych. Odpowiedź na pytanie, jak to zrobić wykracza poza zakres tego artykułu. Po drugie i nie mniej ważne, aktywne operowanie na rynku energii wymaga precyzyjnego planowania godzinowego zużycia z dwudobowym wyprzedzeniem. Rzetelne przygotowanie godzinowego grafika potrzeb energetycznych wymaga zaangażowania, poza komórką bilansowa w służbie energetycznej, inżynierów – technologów na wszystkich instalacjach zużywających energię elektryczna i cieplną. System planowania potrzeb energetycznych funkcjonuje w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie.
Jak się „wyposażyć” w tego typu oprogramowanie, co z szerokiej oferty rynkowej wybrać, jak powinny wyglądać wewnętrzne procedury grafikowania potrzeb energetycznych to temat na odrębny artykuł. Napiszę o tym innym razem. Natomiast w kolejnej części cyklu zajmiemy się efektywnością produkcji i wykorzystania energii.

Opublikowano:

Inwestycje w OZE są koniecznością, a nie wyborem

– Wydawałoby się, że odnawialne źródła energii mają nad konwencjonalnymi przewagę już na starcie, bo są modne, prawie wszyscy sprzyjają ich rozwojowi, stawia na nie Unia Europejska. Jednak rzeczywistość w naszym kraju nie jest taka różowa, a przed nami stoi konieczność spełnienia unijnych wymagań. Już teraz musimy się zastanowić jakie kroki musimy podjąć aby to było możliwe – mówił Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, podczas konferencji „Odnawialne źródła energii elementem innowacyjnej gospodarki”.

Opublikowano:

prace w Marsylii

Witam,

W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowy na zakup
światłowodu w Marsylii i realizację przeniesienia
19 NRA w Marsylii.
Ustaliliśmy plan prac i myślimy o uruchomieniu pod
koniec czerwca/na początku lipca (2011) naszych DSLAM w
Marsylii.

Przy okazji zakończyliśmy rozmowy dotyczące przeniesienia
90 NRA w Paryżu, 31 NRA w Lyonie i 31 NRA w Bordeaux.
Podpis zostanie złożony wkrótce wraz z uruchomieniem między
wrześniem a listopadem. Musimy zakończyć prace nad
harmonogramem prac.

Chcemy korzystać z własnej infrastruktury, aby zaproponować
ADSL za 9.98e i SDSL 5Mbps za 99e/m-c (jak również 10Mbps
i 20Mbps z maksymalną przepustowością symetryczną 80Mbps).

Jednocześnie wprowadzamy nasze punkty handlowe w tych
regionach. Zauważyliśmy, że klienci chcą zamawiać usługi
"+", jak na przykład uruchomienie firewalla, obsługa kilku
linii, uruchomienie telefonii, itp. Niektórzy klienci
chcą instalować ‚małą szafę’ z wszystkimi usługami.

Pracujemy również nad ofertami światłowodów…

Pozdrawiam
Octave