Opublikowano:

Dramat w sektorze MSP

Kilka dni temu na portalu wnp.pl ukazał się wywiad z Mirosławem Semczukiem, ekspertem w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu http://energetyka.wnp.pl/m-semczuk-arp-w-malych-firmach-jest-dramat-jesli-chodzi-o-poprawe-efektywnosci-energetycznej,151183_1_0_0.html . Artykuł traktuje o przyczynach dramatyczne niskiej efektywności energetycznej w małych przedsiębiorstwach. Nakreślony słowami Pana Semczuka obraz wygląda dość ponuro. Zważywszy doświadczenia i kontakty Pana Semczuka z sektorem MSP z czasów jego pracy w Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej nie widzę powodów aby ten obraz choć trochę podkolorować.
Problem uważam za naprawdę istotny bo przecież sektor MSP tworzy znaczną cześć dochodu narodowego. Jeśli tam nie poprawimy energochłonności to jak możemy spodziewać się zmniejszenia energochłonności PKB?
Nie chcę tu cytować oceniających sytuację wypowiedzi Eksperta ? ciekawych odsyłam do pełnej treści artykułu http://energetyka.wnp.pl/m-semczuk-arp-w-malych-firmach-jest-dramat-jesli-chodzi-o-poprawe-efektywnosci-energetycznej,151183_1_0_0.html .
Dla mnie jako człowieka zaangażowanego zarówno w rozpoznanie potencjału poprawy efektywności oraz w przygotowanie i realizację przedsięwzięć proefektywnościowych jest niezrozumiałe dlaczego przedsiębiorcy, dla których koszty energii prosto przekładają się na wydatki i efektywność biznesu lekceważą ten obszar optymalizacji kosztów. Brak im wiedzy, świadomości czy może pieniędzy na inwestycje? Warto mieć świadomość, że w obszarze MSP ciągle jeszcze jesteśmy na etapie możliwości wykorzystania tzw rezerw prostych a koszty ich uruchomienia są znikome w relacji do korzyści jakie mogą przynieść.

Opublikowano:

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (3)

Efektywność pozyskania energii

We wcześniej opublikowanych tekstach powiedzieliśmy sobie od czego zacząć pracę nad poprawą efektywności energetycznej procesów i instalacji oraz efektywności w ogóle. Pisałem również o metodyce obliczeń i o tym jak jest ona ważna dla powodzenia przedsięwzięć proefektywnościowych.

Po dość dużej dawce ogólników pora przejść do szczegółu. W następnych tekstach znajdziesz informacje na temat realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych w różnych obszarach aktywności biznesowej przedsiębiorstwa:
* w obszarze pozyskiwania energii,
* w obszarze produkcji i wykorzystania energii.

Ten obszar aktywności biznesowej przedsiębiorstwa obejmuje zakupy energii i paliw. To istotne rozróżnienie ponieważ w potocznym rozumieniu, efektywność pozyskania energii utożsamiana jest z uczestnictwem w rynku energii elektrycznej. Tymczasem efektywne pozyskanie paliw może być działaniem niezwykle rentownym. W zasadzie nie generującym dodatkowych kosztów. Jego realizacja wymaga jedynie odpowiedniej aktywności służb handlowych. Trudno jednak zdefiniować i zunifikować „efektywne zachowania rynkowe” służb handlowych. Istotnym czynnikiem wpływającym na potencjał oszczędności w tym obszarze jest techniczne przygotowanie urządzeń zużywających paliwa do zasilania różnymi rodzajami paliw.
Aktualnie, mimo galopujących cen paliw płynnych, rynek paliw jest nadal rynkiem dostawcy. Możliwość zużywania różnych rodzajów paliw pozwala na wykorzystanie znacznej różnicy kosztów jednostkowych różnych paliw wyrażonych w PLN/GJ energii chemicznej paliwa. I dotyczy to nie tylko kosztów eksploatacji środków transportu ale również źródeł energii cieplnej.
Jak już wcześniej wspomniałem znaczącą rolę w wolumenie oszczędności uzyskanych w obszarze zaopatrzenia w energię odgrywają efekty aktywnego uczestnictwa w rynku energii. Sprawa wydaje się prosta w założeniach jednak w praktyce prosta nie jest. Źródła sukcesu w tym obszarze są dwa. Po pierwsze przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do korzystania z zasady TPA. Oczywiście wymaga to rozdzielenia umów na zakup energii od umów na świadczenie usług dystrybucyjnych. Odpowiedź na pytanie, jak to zrobić wykracza poza zakres tego artykułu. Po drugie i nie mniej ważne, aktywne operowanie na rynku energii wymaga precyzyjnego planowania godzinowego zużycia z dwudobowym wyprzedzeniem. Rzetelne przygotowanie godzinowego grafika potrzeb energetycznych wymaga zaangażowania, poza komórką bilansowa w służbie energetycznej, inżynierów – technologów na wszystkich instalacjach zużywających energię elektryczna i cieplną. System planowania potrzeb energetycznych funkcjonuje w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie.
Jak się „wyposażyć” w tego typu oprogramowanie, co z szerokiej oferty rynkowej wybrać, jak powinny wyglądać wewnętrzne procedury grafikowania potrzeb energetycznych to temat na odrębny artykuł. Napiszę o tym innym razem. Natomiast w kolejnej części cyklu zajmiemy się efektywnością produkcji i wykorzystania energii.

Opublikowano:

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (2)

Od czego zacząć?

Wielu inżynierów zapewne pamięta stwierdzenie swoich nauczycieli – wykładowców „jak nie wiesz co zrobić – zrób bilans”. To oczywiście pewien skrót myślowy. W tym przypadku stwierdzenie „zrób bilans” oznacza:
1. zinwentaryzuj stan rzeczy,
2. opisz co widzisz,
3. zrób zestawienie danych pomiarowych,
4. oblicz to czego zmierzyć nie możesz,
5. zrób analizę tego co otrzymałeś.
To jest ten etap pracy na którym często nasuwają się wnioski co do metod bilansowania i na którym należy ostatecznie zdecydować o sposobie prowadzenia obliczeń bilansowych.
Uporawszy się z tym etapem pracy możemy wrócić do postawionego wcześniej pytania: od czego zacząć? Moim zdaniem są dwie sensowne odpowiedzi na to pytanie:
* pierwsza: od zadania na które mamy jakiś pomysł,
* druga: od zadania którego realizacja będzie najłatwiejsza i przyniesie najbardziej spektakularne efekty.
Tak się na szczęście składa, że rozpoczynając działania proefektywnościowe w firmie nie musimy rozstrzygać tego dylematu. Z rzetelnie wykonanej pracy w pierwszym etapie – z naszego „bilansu otwarcia” zwykle wynika, że istnieją w przedsiębiorstwie procesy których efektywność można poprawić przy minimalnych nakładach. Niejednokrotnie wystarczy tylko (sic!) zmiana przyzwyczajeń i zachowań obsługi i nadzoru aby uzyskać spektakularną poprawę efektywności procesu.
Chociaż skutki realizacji przedsięwzięć w których uczestniczyłem, w różnym stopniu dotykały nawet kilkuset osób w firmie podejmującej trud poprawy efektywności to jednak na początku tylko kilka osób program rozumiało i akceptowało potrzebę jego realizacji. Dla pozostałych zdecydowanie większe znaczenie miały zwyczajowo ugruntowane procedury i sposoby prowadzenia ruchu instalacji. O potrzebie i możliwości realizacji przedsięwzięć za każdym razem przesądzało sprowadzenie wszystkich korzyści i zagrożeń do wspólnej bazy. Tą bazą był wyrażony w pieniądzach bilans potencjalnych korzyści i strat. Świadomość spodziewanych efektów była katalizatorem zmian nastawienia pracowników nadzoru a przy ich pomocy nastawienia obsługi do zmiany podejścia do bezpieczeństwa energetycznego w firmie.

Zwróć proszę uwagę, że posługuję się sformułowaniami ogólnymi nie nawiązującymi wprost do poprawy efektywności energetycznej. Czynię to świadomie żeby Ci uzmysłowić, że nawet czas i zaangażowanie obsługi w realizację dowolnego procesu to też zaangażowanie energii, choć w ilości trudnej do zmierzenia i wyrażenia w dżulach czy kilowatogodzinach.

Opublikowano:

Zaproszenie na warsztaty

W dniu 27.04.2011 będę prowadził warsztaty z energetyki odnawialnej w Czasławiu koło Dobczyc. Zajęcia są bezpłatne zainteresowani mogą zgłaszać się mailowo lub telefonicznie. kontakt pod numerem 12 6315731 lub mail: edukacja@fwie.eco.pl w ramach warsztatów oprócz części teoretycznej przewidziane są także zajęcia praktyczne na zestawie ogniw fotowoltaicznych oraz małej turbinie wiatrowej.

Lokalizacja

http://maps.google.pl/maps?f=q&source=s_q&hl=pl&geocode=&q=Czas%C5%82aw&aq=0&sll=49.806862,20.126095&sspn=0.08752,0.264187&ie=UTF8&hq=&hnear=Czas%C5%82aw,+My%C5%9Blenicki,+Ma%C5%82opolskie&ll=49.854697,20.104465&spn=0.087433,0.264187&z=13


Program Warsztatów

I ? Wprowadzenie cel edukacji ekologicznej

Wprowadzenie do warsztatów, przedstawienie programu warsztatów i formy ich prowadzenia. Przedstawienie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ? organizatora szkolenia oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ? instytucji współfinansującej szkolenie.

II – Pokaz multimedialny ? Wprowadzenie do OZE

Cykl 5 prezentacji zapoznających uczestników z energią wiatru, słońca, wody, geotermią i biomasą.

W ramach omawiania danego źródła przedstawiona zostanie natura danego źródła energii, technologie jego pozyskiwania i przetwarzania, zalety oraz wady poszczególnych rozwiązań oraz ograniczenia w wykorzystaniu zasobów poszczególnych źródeł energii.

Przy omawianiu danego źródła nacisk zostanie położony na tematykę, którą grupa odbiorców wskaże przed warsztatami za szczególnie dla nich interesującą.

Debata na temat poruszanych tematów.

III ? Fotowoltaika i małe elektrownie wiatrowe? Teoria i praktyka

W ramach tego etapu omówiony zostanie zestaw edukacyjny składający się z małej turbiny wiatrowej, 2 paneli fotowoltaicznych, oraz urządzeń niezbędnych do zbudowania małej autonomicznej instalacji opartej o OZE.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość dokonania pomiaru napięcia i natężenia prądu z ogniw PV i turbiny wiatrowej. Zostaną zapoznani z metodologią doboru tych urządzeń w zależności od lokalnych warunków oraz zasadą obliczeń uzysku energii.

IV – Pokaz multimedialny ? regulacje prawne w OZE.

W ramach tego etapu warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym stanem przepisów prawnych związanych z OZE, W szczególności zostanie omówiona kluczowa dla energetyki odnawialnej dyrektywa 2009/28/WE oraz Polski Krajowy Plan Działań na Rzecz Energetyki Odnawialnej, który stanowi swojego rodzaju mapę drogową rozwoju OZE w Polsce na najbliższe lata. W tej części warsztatów zostanie omówiony także system wsparcie OZE w Polsce na tle europejskich regulacji. W końcowej części zostaną omówione regulacje dotyczące inwestycji w małe turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, małe elektrownie wodne.

Debata na temat poruszanych tematów.

V- Otwarta debata nad tematami nurtującymi daną społeczność lokalną.

Strona projektu

Opublikowano:

Energoaparatura ma na 2011 r. portfel zleceń o wartości 24,7 mln zł, planuje 50-60 mln zł

Energoaparatura, spółka specjalizująca się w pracach budowlano-montażowych z zakresu elektryki i automatyki, ma obecnie portfel zleceń na 2011 r. o wartości 24,7 mln zł. Planuje jego wzrost do 50-60 mln zł – poinformował PAP prezes spółki Tomasz Michalik. Prezes oczekuje w tym roku poprawy wyniku i rentowności spółki oraz wzrostu udziału eksportu w przychodach.