Opublikowano:

Pracodawcy zapowiadają stagnację na rynku pracy

W tym półroczu większy odsetek przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia koniunktury (20 proc., było 13 proc.) i stabilizacji sytuacji (47 proc.), niż kwartał wcześniej, skromne są plany wzrostu zatrudnienia i podwyżek płac.