Opublikowano:

Gospodarcze wyzwania ministra środowiska

Kandydatem na ministra środowiska został Marcin Korolec, dotychczasowy wiceminister gospodarki. Doświadczenia z resortu gospodarki będą mu bardzo pomocne.