Opublikowano:

Dramat w sektorze MSP

Kilka dni temu na portalu wnp.pl ukazał się wywiad z Mirosławem Semczukiem, ekspertem w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu http://energetyka.wnp.pl/m-semczuk-arp-w-malych-firmach-jest-dramat-jesli-chodzi-o-poprawe-efektywnosci-energetycznej,151183_1_0_0.html . Artykuł traktuje o przyczynach dramatyczne niskiej efektywności energetycznej w małych przedsiębiorstwach. Nakreślony słowami Pana Semczuka obraz wygląda dość ponuro. Zważywszy doświadczenia i kontakty Pana Semczuka z sektorem MSP z czasów jego pracy w Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej nie widzę powodów aby ten obraz choć trochę podkolorować.
Problem uważam za naprawdę istotny bo przecież sektor MSP tworzy znaczną cześć dochodu narodowego. Jeśli tam nie poprawimy energochłonności to jak możemy spodziewać się zmniejszenia energochłonności PKB?
Nie chcę tu cytować oceniających sytuację wypowiedzi Eksperta ? ciekawych odsyłam do pełnej treści artykułu http://energetyka.wnp.pl/m-semczuk-arp-w-malych-firmach-jest-dramat-jesli-chodzi-o-poprawe-efektywnosci-energetycznej,151183_1_0_0.html .
Dla mnie jako człowieka zaangażowanego zarówno w rozpoznanie potencjału poprawy efektywności oraz w przygotowanie i realizację przedsięwzięć proefektywnościowych jest niezrozumiałe dlaczego przedsiębiorcy, dla których koszty energii prosto przekładają się na wydatki i efektywność biznesu lekceważą ten obszar optymalizacji kosztów. Brak im wiedzy, świadomości czy może pieniędzy na inwestycje? Warto mieć świadomość, że w obszarze MSP ciągle jeszcze jesteśmy na etapie możliwości wykorzystania tzw rezerw prostych a koszty ich uruchomienia są znikome w relacji do korzyści jakie mogą przynieść.

Opublikowano:

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ? suplement

Efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń

Niedawno wytknięto mi, choć nie wprost, że pominąłem ważny aspekt działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej procesów. Stąd niniejszy suplement cyklu.
Jednym z istotnych warunków poprawy efektywności energetycznej procesów technologicznych, a przynajmniej utrzymania na stabilnym poziomie, jest właściwe utrzymanie i konserwacja maszyn. Urządzenia dostępne na rynku charakteryzują się rosnącą sprawnością i niezawodnością co przekłada się na zmniejszenie kosztów ich eksploatacji. Jednak by skonsumowanie tego aspektu postępu technicznego było możliwe, konieczne jest wprowadzanie niezawodnych rozwiązań w zakresie nadzorowania eksploatacji maszyn i urządzeń.
Cyklicznie wykonywane czynności diagnostyczne maszyn i urządzeń znacząco wpływają na ich niezawodność a, co za tym idzie, na jakość produkowanych wyrobów. Profilaktyka diagnostyczna umożliwia wykrywanie uszkodzeń na wczesnym etapie oraz umożliwia zapobieganie awariom, których koszty mogą być trudne do przewidzenia.
Obecne na rynku firmy oferują wiele rozwiązań pozwalających na monitoring pracy i odpowiednio szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia awarią. Korzystanie z takich rozwiązań pozwala uniknąć przedwczesnego zużycia elementów maszyn tym samym zwiększenia ich niezawodności oraz zoptymalizowania kosztów eksploatacji, a więc i kosztów energii.

Być może nadal nie opisałem wszystkich aspektów poprawy efektywności, być może podczas czytania nasunęły Ci się jakieś pytania lub zastrzeżenia. Jeśli tak, nie wahaj się skomentować tekst lub zadać mi pytanie.