Opublikowano:

100% OZE do 2050 według WWF

Wpadł mi dziś w ręce ciekawy raport. Według raportu Ecofys dla WWF możliwe jest wyeliminowanie paliw kopalnych z produkcji energii z do 2050 i w pełni zastąpienie ich odnawialnymi źródłami energii.

Co mnie samego zdziwiło to pokazane na początku raportu tła problemu w postaci wyczerpywania się paliw kopalnych? Do myślenia daje slogan, ?Jeżeli każdy konsumowałby tyle energii, co Amerykanin to światowe zasoby ropy wyczerpałyby się w 9 lat? Zgodnie z szacunkami Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA produkcja ropy i gazu z konwencjonalnych złóż spadnie o 40-60% do 2030. Aby zapełnić tą lukę należy spodziewać się rozwoju wydobycia ze złóż nie konwencjonalnych jak piaski roponośne, odwierty głębokomorskie itp. Oznacza to, że nawet, jeżeli światu nie zabraknie podstawowych nośników energii w najbliższych dziesięcioleciach, z pewnością należy spodziewać się wzrostu ich cen. Jako drugie tło zmian obecnej polityki energetycznej w raporcie przedstawiono problem zmian klimatycznych, które z biegiem dziesięcioleci mają być znacznie bardziej odczuwalne.

Kluczowe znaczenia w prognozie znajduje poprawa efektywności energetycznej. Zgodnie z przyjętymi w raporcie założeniami w 2050r. światowe zużycie energii ma być 15% niższe niż w roku 2005. Przy założeniu wzrostu ludności świata i potrzeb transportowych. Znaczna redukcja zużycia energii ma pochodzić z budownictwa i transportu, które będą musiały być znacznie bardziej efektywne. Nie są to założenia zupełnie oderwane od rzeczywistości ? przypomnę ze u nas w UE mamy już dyrektywę, która mówi o prawie zero energetycznych budynkach do roku 2020.

Jak w raporcie proponuje się osiągnąć zapisane cele EE?
– wprowadzenie światowych wiążących wszystkich standardów efektywności energetycznej dla urządzeń zużywających energię
– efektywność energetyczna powinna być częścią całego procesu projektowania, wytwarzania i użytkowania produktu.
– wprowadzenie ścisłych kryteriów zużycia energii przez budynek, wprowadzenie standardów budownictwa pasywnego i zero energetycznego.
– opodatkowanie wszelkich form energii
– inwestycje w publiczny transport, który ma stać się alternatywą dla prywatnych samochodów, zastąpienie podróży lotniczych szybkimi pociągami
– budowanie świadomości potrzeby oszczędzania anergii w biznesie

Jakie wsparcie będzie potrzebne dla OZE
– system wsparcia typu feed in tariffs dla energii elektrycznej i cieplnej
– wyeliminowanie dotowania paliw kopalnych
– otwarty dostęp dla energii odnawialnej do rynku energii (w europie ten warunek jest tuż spełniony)
– wprowadzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 ? wysoka cena uprawnień będzie stymulować inwestycję w OZE
– wprowadzenie wsparcia i upowszechnienie mikrogeneracji z OZE
– inwestorzy powinni pozbywać się akcji firm z sektora paliw kopalnych i inwestować fundusze w branżę OZE
– zachęty podatkowe dla technologii OZE i EE np. zróżnicowanie stawek Vat.

Energy Mix według Ecofys
Energy Mix produkcja energii elektrycznej według Ecofys

Osobiście jestem z natury sceptyczny odnośnie prognoz robionych na pół wieku na przód. Raport WWF traktuję, jako jeden z możliwych scenariuszy, choć obecnie trudno nawet określić szansę jego realizacji. Z czym z pewnością mogę się zgodzić to z koniecznością poprawy efektywności energetycznej i rozwojem OZE. Czy udział energetyki odnawialnej będzie bliski 100% w skali świata w 2050r. raczej mało realne, choć w skali lokalnej jak np. UE czy innych krajach, które już obecnie silnie wspierające zrównoważony rozwój oparty o OZE taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.